Kavresthali Residence House

काभ्रेस्थली, काठमाडौँमा भर्खर बन्दै गरेको आकर्षक साढे २ तले घर ! घरको क्षेत्र 3600 वर्ग फुट !
Client: Jay Ram Thapa, Sivaji Thapa
Himadevi Construction Project (December 2017 — October 2018)